Alle opgaver eller projekter er priser inkl. bortskaffelse af materialer, så som haveaffald, byggeaffald, maling, kemikalier m.m

Jeg sørger for at alt affald kommer på den kommunale genbrugsstation.

Jeg sorterer alt affald således af det komme i korrekte genbrugscontainer.

Jeg håber på denne måder, at jeg kan give et bedrag til  at holde miljøet så rent som mulig.